ตู้ฟักไข่
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ราคาตู้ฟักไข่ "ตราไก่ดำ"

รหัสสินค้า 

ราคา / บาท 

รายการสินค้า 

รวมความจุไช่ฟัก และไข่เกิด 


การกลับไข่


ความชื้นในการฟัก 

การควบคุมอุณหภูมิ 

SI  12  HT

3,700

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน

12

ใช้มือกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SI  12  A

4,400

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน

12

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SI  24  A

6,800

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 24 + เกิด 24 )

48

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  35  AL

11,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 35 + เกิด 35 )

70

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  35  AEL

15,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 35 + เกิด 35 )

70

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  35  AEHL

37,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 70 + เกิด 35 )

70

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  36  A9

9,300

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 36 + เกิด 36 )

72

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  36  AE

14,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 36 + เกิด 36 )

72

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  54  A

10,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 54 + เกิด 54 )

108

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  54  AE

15,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 54 + เกิด 54 )

108

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  70  AL

14,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 70 + เกิด 35 )

105

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  70  AEL

19,700

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 70 + เกิด 35 )

105

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  70  AEHL

41,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 70 + เกิด 35 )

105

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  72  A

11,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 72 + เกิด 72 )

144

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  72  AE

16,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก 72 + เกิด 72 )

144

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  108  A

16,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก108 + เกิด 54 )

162

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  108  AE

22,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก108 + เกิด 54 )

162

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  108  AEH

41,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก108 + เกิด 54 )

162

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  144  A

19,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก144 + เกิด 72 )

216

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  144  AE

25,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก144 + เกิด 72 )

216

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  144  AEH

43,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก144 + เกิด 72 )

216

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  288  A

32,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก288+ เกิด144 )

432

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  288  AE

37,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก288+ เกิด144 )

432

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  288  AEH

57,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก288+ เกิด144 )

432

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  504  A

40,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก504+ เกิด 72 )

576

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  504  AE

47,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก504+ เกิด 72 )

576

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  504  AEH

68,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก504+ เกิด72 )

576

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  720  A

56,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก720+ เกิด288 )

1008

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  720  AE

63,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก720+ เกิด288 )

1008

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  720  AEH

84,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก720+ เกิด288 )

1008

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  1008  A

59,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก1008+เกิด144 )

1152

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  1008  AE

65,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก1008+เกิด144 )

1152

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  1008  AEH

86,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( ฟัก1008+เกิด144 )

1152

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH  1008  AE

53,500

ตู้สำหรับเกิด

1008

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH 1008  AEH

67,800

ตู้สำหรับเกิด

1008

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  2,500  AEH

210,000

ตู้ฟักไข่  ไม่รวมตู้เกิด

2,500

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH  2,500  AEH

190,000

ตู้สำหรับเกิด

2,500

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  5,000  AEH

324,000

ตู้ฟักไข่  ไม่รวมตู้เกิด

5,000

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH  5,000  AEH

310,000

ตู้สำหรับเกิด

5,000

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  10,000  AEH

540,000

ตู้ฟักไข่  ไม่รวมตู้เกิด

10,000

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH  10,000  AEH

517,000

ตู้สำหรับเกิด

10,000

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  36  ICU

7,500

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

36

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้เวเฟอร์เทอร์โมสตัด

SI  36  ICUE

12,000

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

36

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  72  ICU

9,500

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

72

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้เวเฟอร์เทอร์โมสตัด

SI  72  ICUE

14,500

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

72

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  100  ICUE

21,500

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

100

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด
เครื่องส่องเชื้อไข่


 SI  01

550

เครื่องส่องไข่ สำหรับไข่เปลือกบาง
SI  02

1,700

เครื่องส่องไข่สำหรับไข่เปลือกหนา  ไม่มีความร้อนจากแสงไฟ


เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น

 SI  1

1,500

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น ขนาดเล็ก 
ราคาตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ

รหัสสินค้า

ราคา / บาท

รายการสินค้า

รวมความจุไข่ฟัก

การกลับไข่

ความชื้นในการฟัก

การควบคุมอุณหภูมิ

 

 

 

และไข่เกิด

 

 

 

 

 

 

นกกระจอกเทศ

นกอีมู

 

 

 

SIO   16  AE

37,000

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

16  ( ฟัก )

24 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO   32  AE

44,500

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

32  ( ฟัก )

48 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO   64  AE

61,080

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

64  ( ฟัก )

72 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO   32  AEH

57,000

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

32  ( ฟัก )

48 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO   64  AEH

73,500

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

64  ( ฟัก )

72 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO  144  AEH

210,000

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

144  ( ฟัก )

192 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO  288  AEH

337,000

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

288  ( ฟัก )

384 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO  576  AEH

546,500

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

576 ( ฟัก )

768 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   16  AE

28,000

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

16 ( เกิด )

24 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   32  AE

35,500

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

32 ( เกิด )

48 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   64  AE

48,500

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

64 ( เกิด )

120 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   32  AEH

48,500

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

32 ( เกิด )

48 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   64  AEH

61,000

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

64 ( เกิด )

120 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH  120  AEH

172,000

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

120 ( เกิด )

240 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH  240  AEH

280,000

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

240 ( เกิด )

480 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH  480  AEH

483,000

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

480 ( เกิด )

960 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด


หมายเหตุ.   ราคาทุกรายการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และค่าจัดส่งสินค้าOnline: 1 Visits: 4,384,694 Today: 105 PageView/Month: 10,135