ตู้ฟักไข่
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ราคาตู้ฟักไข่

รหัสสินค้า 

ราคา / บาท 

รายการสินค้า 

รวมความจุไช่ฟัก และไข่เกิด 


การกลับไข่


ความชื้นในการฟัก 

การควบคุมอุณหภูมิ 

SI  12  HT

3,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน

12

ใช้มือกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SI  12  A

4,200

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน

12

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SI  24  A

6,400

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 24 + 24 )

48

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  35  AL

10,800

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 35 + 35 )

70

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  35  AEL

15,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 35 + 35 )

70

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  35  AEHL

35,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 70 + 35 )

70

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  36  A

8,800

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 36 + 36 )

72

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  36  AE

13,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 36 + 36 )

72

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  54  A

9,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 54 + 54 )

108

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  54  AE

14,000

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 54 + 54 )

108

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  70  AL

13,750

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 70 + 35 )

105

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  70  AEL

18,700

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 70 + 35 )

105

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  70  AEHL

39,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 70 + 35 )

105

กลับไข่อัตโนมัติ  แบบลูกกลิ้ง

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  72  A

10,800

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 72 + 72 )

144

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  72  AE

15,200

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 72 + 72 )

144

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  108  A

15,750

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 108 + 54 )

162

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  108  AE

20,750

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 108 + 54 )

162

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  108  AEH

39,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 108 + 54 )

162

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  144  A

18,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 144 + 72 )

216

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  144  AE

23,650

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 144 + 72 )

216

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  144  AEH

39,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 144 + 72 )

216

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  288  A

29,700

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 288 + 144 )

432

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  288  AE

35,750

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 288 + 144 )

432

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  288  AEH

54,450

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 288 + 144 )

432

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  504  A

38,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 504 + 72 )

576

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  504  AE

44,550

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 504 + 72 )

576

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  504  AEH

64,900

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน ( 504 + 72 )

576

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  720  A

53,900

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน  ( 720 + 288 )

1008

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  720  AE

59,950

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน  ( 720 + 288 )

1008

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  720  AEH

80,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน  ( 720 + 288 )

1008

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIS  1008  A

56,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน  ( 1008 + 144 )

1152

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  1008  AE

62,500

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน  ( 1008 + 144 )

1152

กลับไข่อัตโนมัติ

ใช้ถาดน้ำ

ใช้อีเล็คโทนิคเทอร์โมสตัด

SIS  1008  AEH

81,950

ตู้ฟักไข่ และตู้เกิดในตู้เดียวกัน  ( 1008 + 144 )

1152

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH  1008  AE

50,600

ตู้สำหรับเกิด

1008

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH 1008  AEH

63,800

ตู้สำหรับเกิด

1008

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  2,500  AEH

200,200

ตู้ฟักไข่  ไม่รวมตู้เกิด

2,500

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH  2,500  AEH

181,500

ตู้สำหรับเกิด

2,500

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  5,000  AEH

308,550

ตู้ฟักไข่  ไม่รวมตู้เกิด

5,000

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH  5,000  AEH

286,550

ตู้สำหรับเกิด

5,000

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  10,000  AEH

514,500

ตู้ฟักไข่  ไม่รวมตู้เกิด

10,000

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIH  10,000  AEH

492,500

ตู้สำหรับเกิด

10,000

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  36  ICU

7,000

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

36

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้เวเฟอร์เทอร์โมสตัด

SI  36  ICUE

11,500

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

36

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  72  ICU

9,500

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

72

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้เวเฟอร์เทอร์โมสตัด

SI  72  ICUE

13,750

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

72

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  100  ICUE

20,500

ตู้เกิด  หรือ  ตู้กกลูกนก  และลูกไก่

100

ไม่มีการกลับไข่

ใช้ถาดน้ำ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SI  1,600  AEG

52,800

เครื่องคัดขนาดไข่  ขนาด  1,600 ฟอง / ชั่วโมง

SI  3,200  AEG

74,800

เครื่องคัดขนาดไข่  ขนาด  3,200 ฟอง / ชั่วโมง

SI  01

500

เครื่องส่องไข่ สำหรับไข่เปลือกบาง
SI  02

1,600

เครื่องส่องไข่สำหรับไข่เปลือกหนา
SI  03

1,100

เครื่องส่องไข่สำหรับไข่นก และไข่ขนาดเล็ก  ไม่มีความร้อนจากแสงไฟ
SI  04

1,600

เครื่องส่องไข่สำหรับไข่นก  และไข่เปลือกหนา  ไม่มีความร้อนจากแสงไฟ
SI  1

1,400

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น ขนาดเล็ก

SI  2

2,750

เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น ขนาดใหญ่


ราคาตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ

รหัสสินค้า

ราคา / บาท

รายการสินค้า

รวมความจุไข่ฟัก

การกลับไข่

ความชื้นในการฟัก

การควบคุมอุณหภูมิ

 

 

 

และไข่เกิด

 

 

 

 

 

 

นกกระจอกเทศ

นกอีมู

 

 

 

SIO   16  AE

35,090

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

16  ( ฟัก )

24 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO   32  AE

42,350

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

32  ( ฟัก )

48 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO   64  AE

58,080

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

64  ( ฟัก )

72 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO   32  AEH

54,450

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

32  ( ฟัก )

48 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO   64  AEH

70,180

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

64  ( ฟัก )

72 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO  144  AEH

199,650

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

144  ( ฟัก )

192 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO  288  AEH

320,650

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

288  ( ฟัก )

384 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIO  576  AEH

520,300

ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ และนกอีมู

576 ( ฟัก )

768 ( ฟัก )

กลับไข่อัตโนมัติ

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   16  AE

26,620

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

16 ( เกิด )

24 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   32  AE

33,880

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

32 ( เกิด )

48 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   64  AE

45,980

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

64 ( เกิด )

120 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

-

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   32  AEH

45,980

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

32 ( เกิด )

48 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH   64  AEH

58,080

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

64 ( เกิด )

120 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH  120  AEH

163,350

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

120 ( เกิด )

240 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH  240  AEH

266,200

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

240 ( เกิด )

480 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด

SIOH  480  AEH

459,800

ตู้สำหรับเกิดนกกระจอกเทศ และนกอีมู

480 ( เกิด )

960 ( เกิด )

ไม่มีการกลับไข่

ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ใช้ดิจิตอลเทอร์โมสตัด


หมายเหตุ.   ราคาทุกรายการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และค่าจัดส่งสินค้าOnline: 2 Visits: 1,039,964 Today: 1,046 PageView/Month: 16,949