ตู้ฟักไข่
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 ภาพแสดงพัฒนาการตัวอ่อนของไก่ ( Development of the chicken embryo )

Picture  by  Siam  Incubators System Co., Ltd.

        

 ไข่มีเชื้อสมบูรณ์                  วันที่ 1                       วันที่ 2                         วันที่ 3  

          

   วันที่  4                         วันที่ 5                      วันที่ 6                           วันที่ 7

        

    วันที่ 8                          วันที่ 9                      วันที่ 10                         วันที่  11

        

    วันที่ 12                         วันที่ 13                    วันที่ 14                        วันที่ 15

         

    วันที่ 16                         วันที่ 17                     วันที่ 18                        วันที่ 19

        

    วันที่ 20     ลูกไก่เริ่มเจาะเปลือกในวันที่ 20    ลูกไก่ฟักออกเป็นตัวในวันที่ 20 และ วันที่ 21    วันที่ 21 

        

 

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของเป็ดภายในเปลือกไข่

โดยใช้เครื่องส่องไข่ชนิดความสว่างสูงแต่ความร้อนต่ำ ( รุ่น SI 04 )

( Cool Light hight intensive candling lamp)

     

Day 1                     Day 2                     Day 3                   Day 4                     Day  5

     

Day 6                    Day 7                     Day 8                   Day 9                     Day  10


    

Day 11                    Day 12                 Day 13                 Day 14                 Day  15


    

Day 16                    Day 17                 Day 18                 Day 19                 Day  20

    

Day 21                    Day 22                 Day 23                 Day 24                 Day 25

 

 ภาพแสดงเชื้อไข่ที่หยุดการเจริญเติบโต ( เชื้อตาย / ตายโคม )

   

 

 

 

 

 


                  

 

 

 

     สงวนลิขสิทธิ์  บทความ และรูปภาพในเวปเพจนี้ห้ามนำไปใช้ในเชิงพานิชย์โดยมิได้รับอนุญาต หรือแก้ไข  ดัดแปลง เผยแพร่ 

                               ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด 


Online: 3 Visits: 4,457,546 Today: 137 PageView/Month: 4,269