ตู้ฟักไข่
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

     

     ชำระเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคาร หรือผ่านทางตู้ ATM


                          ชื่อบัญชี  :  นาย  เฉลิมเกียรติ  ภูตินาถ

                           ธนาคาร  :  กรุงเทพ

                           สาขา      :  สวนจตุจักร

                           ประเภทบัญชี   :  ออมทรัพทย์

                            เลขที่บัญชี      :  209 - 053 - 713 - 1


      หมายเหตุ  :  หลังจากการลูกค้าได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินมาที่ทางร้าน 

                     เพื่อความปลอดภัยต่อตัวลูกค้าเอง หากทางลูกค้าไม่แจ้งทางเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าลูกค้าได้โอน

                     เงินมาแล้วโดยจะถือว่าเงินที่ได้รับมานั้น ไม่ได้มาจากการสั่งซื้อสินค้า โดยลูกค้าเองจะสามารถแจ้ง

                     การยืนยันการชำระเงินได้ 2 วิธี


     การยืนยันการชำระเงิน    


     1. ยืนยันการชำระเงินผ่านทางอีเมล์

             1.  สแกนหรือถ่ายรูปใบ Pay in (กรณีโอนเงินที่ธนาคาร) หรือ Slip ATM (กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM) 

             2.  ส่ง mail มาที่ orawan_jj@hotmail.com โดยตั้ง Subject ว่า " ยืนยันการชำระเงิน " พร้อมทั้งระบุ

                  ชื่อ- นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ      

              3.  โทรแจ้งอีกครั้งได้ที่หมายเลข 086 - 7338315  (เวลา 9.00-18.00น.) เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบ

                  หลักฐานการโอนเงินของท่าน  และจะรีบจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด 

    

     2. ยืนยันการชำระเงินผ่านทาง FAX   

             1.  FAX ใบ Pay in (กรณีโอนเงินที่ธนาคาร) หรือ Slip ATM (กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM) พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล  

                  และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ 02 - 9176060

             2.  โทรแจ้งอีกครั้งได้ที่หมายเลข 086 - 7338315  (เวลา 9.00-18.00น.) เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบ

                  หลักฐานการโอนเงินของท่าน  และจะรีบจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด  

    


Online: 2 Visits: 4,457,499 Today: 90 PageView/Month: 4,189